Download Dhikrs and Informations

App StoreApp Store

Ya Muid

Ders anlattığınız gençlerin sizi daha iyi anlamasını arzu ediyorsanız bu zikri çekebilirsiniz.

Ders anlattığımız gençlerin bizi daha iyi anlaması niyetiyle. Özellikle öğretmenlerin ilk okulun ilk dönemindeki çocuklara ders anlatırken çektikleri eziyet herkesçe malumdur. Çocukların size alışması bir yana, bu sözcüklerden doğru olanları anlayıp sizin istediğiniz gibi eğitilebilmeleri için önce karşı tarafın size olan sevgisi derse olan ilgisinin de artmasına sebep olacak ortamın oluşması gerekir. Bu ortam bir enerjinin olduğu bir alandır. Enerji alanının doğru bir şekilde hazır ve nazır olabilmesi için derslerden önce 14 defa Ya Muid ismi şerifini zikrederseniz sınıftaki öğrencilerin sizleri anlayabilmesi çok daha kolay, size olan ve derse olan ilgisi daha fazla olabilir. Sağlıklı bir iletişim, iyi bir eğitim için Ya Muid ismi şerifini zikredebilirsiniz.

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features.

App storePlay Store
App Img
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1697062680365
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️