Download Dhikrs and Informations

App StoreApp Store

Ya Hafid

Bir hayvanı daha iyi eğitmek için hayvan yemeğini yemeden evvel Ya Hafid İsmi Şerifi’ni zikredebilirsiniz.

Çevremizde var olan hayvanları eğitirken çok daha verimli sonuçlar alabilmek niyetiyle. İnsanlık tarihi boyunca bir hayvanın bakımını üstlenmekle beraber onları eğitmek gerçek manada bir meslek haline dönüşmüş durumda. Özellikle ani ihtiyaçlar için kullanılan köpekler veya kediler bu noktada özel eğitime tabi tutularak insanlara yardımcı olabiliyorlar. Günümüzdeki bu gelişim süreci hayvanla insan arasındaki iletişim ve etkileşim üzerine kurgulanmış. Ancak insanda var olan koku ve hareket kabiliyetinin hayvan tarafından doğru bir şekilde anlaşılabilmesi onların eğitilmesini kolaylaştırabiliyor. Ya Hafid ismi şerifinin meydana getirmiş olduğu frekansın etkisiyle eğitmeye çalıştığınız hayvan sizin çok daha rahat bir şekilde emirlerinize uyabilecek konuma erişebiliyor. Herhangi bir hayvanı eğitmeden ve o yemek yemeden evvel Ya Hafid ismi şerifini 418 defa okunması insanın hayvanla olan iletişiminde hayvanın algı duyularını geliştirebilecek iletişim fonksiyonunu ortaya koyar. Bir hayvanı daha iyi eğitmek için hayvan yemeğini yemeden evvel Ya Hafid ismi şerifini zikredebilirsiniz.

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features.

App storePlay Store
App Img
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1697062677767
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️